Mateusz przygotowywał się do klasówki `2` dni. Pierwszego dnia rozwiązał `9` zadań, a drugiego `2` razy więcej. Ile w sumie zadań rozwiał Matusz, przygotowując się do klasówki?
`31` zadań
`27` zadań
`29` zadań
`28` zadań
brak wskazówek
`9` -wykonanych zadań pierwszego dnia `9*2-18` - wykonanych zadań drugiego dnia `9+18=27` zadań