Hania miał sen: Znalazła się na pięknej dolinie, ukwieconej łące. Nagle na głowie usiadło jej `16` motyli, a na każdej dłoni po `6`. Ile motyli znalazło się na Hani w śnie?
`28` motyli
`24` motyli
`26` motyli
`30` motyli
brak wskazówek
`16` - motyli na głowie `6` - motyli na jednej dłoni `6` motyli na drugiej dłoni `16+6+6=28` motyli