Do udziału w zawodach pływackich zgłosiło się `25` zawodników. Skoro w jednej turze startuje `8` zawodników , to ile tur trzeba przeprowadzić, aby każdy przepłynął raz?
`5` tur
`4` tury
`3` tury
`2` tury
Należy podzielić zawodników przez liczbę miejsc w jednej turze.
`25-:8=3 r 1` `3+1=4`