Oblicz `6/11-4/11=`
`5/11`
`2/11`
`3/11`
`4/11`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`6/11-4/11=2/11`