Oblicz `9/7-6/7=`
`2/7`
`4/7`
`5/7`
`3/7`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`9/7-6/7=3/7`