Oblicz `4/10-3/10=`
`7/10`
`1/10`
`1/5`
`3/10`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`4/10-3/10=1/10`