Oblicz `9/6-3/6=`
`1 1/2`
`2/3`
`1`
`1/2`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`9/6-3/6=6/6=1`