Oblicz `9/7-8/7=`
`3/7`
`4/7`
`1/7`
`2/7`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`9/7-8/7=1/7`