Oblicz `3/12+9/12=`
`1`
`1/2`
`1 1/2`
`1 2/3`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`3/12+9/12=12/12=1`