Oblicz `9/8-5/8=`
`2/3`
`1/2`
`1/4`
`1/3`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`9/8-5/8=4/8=1/2`