Oblicz `9/5-7/5=`
`4/5`
`2/5`
`1/5`
`3/5`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`9/5-7/5=2/5`