Oblicz `3/4+7/12=`
`1 1/3`
`1 2/3`
`1 11/12`
`1 1/12`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`3/4+7/12=9/12+7/12=16/12=1 4/12=1 1/3`