Oblicz `2/3+6/11=`
`1 1/33`
`1 6/33`
`1 7/33`
`1 15/33`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`2/3+6/11=22/33+18/33=40/33=1 7/33`