Oblicz `5/6+4/5=`
`1 17/30`
`1 7/15`
`1 19/30`
`1 1/2`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`5/6+4/5=25/30+24/30=49/30=1 19/30`