Oblicz `1/5+3/4=`
`19/20`
`3/5`
`9/20`
`11/20`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`1/5+3/4=4/20+15/20=19/20`