Oblicz `2/3+2/5=`
`1 4/5`
`1 1/5`
`1 2/5`
`1 3/5`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`2/3+2/5=10/15+6/15=16/15=1 1/5`