Oblicz `1/3+5/7=`
`1 15/21`
`1 2/3`
`1 1/21`
`1 2/21`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`1/3=5/7=7/21+15/21=22/21=1 1/21`