Oblicz `2/7+1/2=`
`13/14`
`11/14`
`5/7`
`6/7`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`2/7+1/2=4/14+7/14=11/14`