Oblicz `4/5+3/7=`
`1 1/7`
`1 14/35`
`1 3/35`
`1 8/35`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`4/5+3/7=28/35+15/35=43/35=1 8/35`