Oblicz `1/7+7/10=`
`49/70`
`6/7`
`11/70`
`59/70`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`1/7+7/10=10/70+49/70=59/70`