Oblicz `5/8+1/3=`
`5/12`
`1/12`
`23/24`
`1/2`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`5/8+1/3=15/24+8/24=23/24`