Oblicz `7/5+9/5=`
`3 1/5`
`2 4/5`
`2 3/5`
`2 2/5`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`7/5+9/5=16/5=3 1/5`