Oblicz `9/4+3/4=`
`2 1/2`
`3`
`2`
`2 1/4`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`9/4=3/4=12/4=3`