Oblicz `2/10+4/10=`
`2/5`
`1/5`
`4/5`
`3/5`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`2/10+4/10=6/10=3/5`