Oblicz `2/2+4/2=`
`3`
`2`
`2 1/2`
`3 1/2`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`2/2+4/2=6/2=3`