Oblicz `8/8+9/8=`
`1 3/4`
`1 4/5`
`2 1/8`
`1 7/8`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`8/8+9/8=17/8=2 1/8`