Oblicz `7/9+2/9=`
`5/9`
`5/3`
`1`
`2`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`7/9+2/9=9/9=1`