Oblicz `9/7+7/7=`
`4/7`
`2 2/7`
`1 2/7`
`2/7`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`9/7+7/7=`16/7=2 2/7`