Oblicz `2/7+9/7=`
`1 4/7`
`1 3/7`
`6/7`
`5/7`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`2/7+9/7=11/7=1 4/7`