Oblicz `6/4+2/4=`
`2/4`
`2`
`3`
`1`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`6/4+2/4=8/4=2`