Oblicz `9/10+2/10=`
`7/10`
`1 1/5`
`4/5`
`1 1/10`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.
`9/10+2/10=11/10=1 1/10`