Oblicz `6 5/9+4 2/5=`
`10 1/9`
`10 8/9`
`10 1/3`
`10 43/45`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`6 5/9+4 2/5=59/9+22/5=198/45+198/45=493/45=10 43/45``