Oblicz `4/5-7/9=`
`2/45`
`1/9`
`1/3`
`1/45`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`4/5-7/9=36/45-35/45=1/45`