Oblicz `5/9+3/10=`
`1/9`
`5/9`
`7/9`
`77/90`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`5/9+3/10=50/90+27/90=77/90`