Oblicz `3/5-2/7=`
`34/35`
`2/35`
`11/35`
`2/7`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`3/5-2/7=21/35-10/35=11/35`