Oblicz `2/5-2/3=`
`-4/15`
`4/15`
`-1/5`
`1/5`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`2/5-2/3=6/10-10/15=-4/15`