Oblicz `2/7+2/3=`
`11/21`
`20/21`
`1/7`
`2/7`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`2/7+2/3=6/21+14/21=20/21`