Oblicz `3/8-2/5=`
`1/20`
`-1/20`
`-1/40`
`1/40`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`3/8-2/5=15/40-16/40=-1/40`