Oblicz `1/2+7/9=`
`1 5/18`
`1 1/9`
`1 1/6`
`1 17/18`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`1/2+7/9=9/18+14/18=23/18=1 5/18`