Oblicz `5/6+2/3=`
`1 1/2`
`1 1/4`
`1 1/3`
`1 2/3`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`5/6+2/3=15/18+12/18=27/18=3/2=1 1/2`