Oblicz `5/7+7/8=`
`2 33/45`
`2 13/45`
`1 33/45`
`1 40/45`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`5/7+7/8=40/56+49/56=89/56=1 33/45`