Oblicz `7/9-3/8=`
`45/72`
`35/72`
`40/72`
`29/72`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`7/9-3/8=56/72-27/72=29/72`