Oblicz `3/5-8/9=`
`13/45`
`-7/49`
`1/3`
`-13/45`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`3/5-8/9=27/45-40/45=-13/45`