Oblicz `8/9+3/5=`
`1 2/9`
`1 10/45`
`1 12/45`
`1 18/45`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`8/9+3/5=40/45+27/45=67/45=1 18/45`