Oblicz `5/7+3/5=`
`1 5/7`
`1/4`
`1 16/35`
`5/7`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`5/7+3/5=25/35+21/35=46/35=1 16/35`