Oblicz `1/2+4/5=`
`4/5`
`3/5`
`1 3/10`
`9/10`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`1/2+4/5=5/10+8/10=13/10=1 3/10`