Oblicz `7/9+5/7=`
`1 3/4`
`1 31/63`
`1 16/63`
`1 2/3`
należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`7/9+5/7=49/63+45/63=94/63=1 31/63`