Oblicz `1/2+5/8=`
`1 1/8`
`7/8`
`2 3/8`
`3/4`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`1/2+5/8=4/8+5/8=9/8=1 1/8`