Oblicz: `9/13 − 1/6 = `
`5/13`
`9/26`
`10/18`
`41/78`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.
`9/13 − 1/6 = 54/78 - 13/78 = 41/78`