Oblicz: `2/3` − `3/7` =
`1/7`
`6/14`
`5/21`
`5/10`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.